Klacht?

Heb je een klacht, wat kan je dan doen?
Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de zorgboerderij. Een klacht is dat je aangeeft dat je
ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de zorgboerderij of een medewerker van de
zorgboerderij. Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je klacht kenbaar te maken en je
bent vrij om te kiezen.

Stap 1: bespreek de klacht met de zorgboer, rechtstreeks of met behulp van een klachtenfunctionaris of een vertrouwenspersoon.

Stap 2: Dien een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg

Stap 3: Maak je geschil aanhangig bij de Geschillencommissie Landbouwzorg

Voor meer informatie zie de onderstaande link naar ons klachtenreglement of de Boerderij 22-gids die u bij de intake hebt ontvangen.

klachtenreglement-boerderij-22