Visie

Boerderij 22 is een huiselijke, christelijke dagbesteding in een landelijke omgeving waar ontwikkeling, ontplooiing en groei van het kind en de jongere centraal staan.

Een dagcentrum waarbij we merken dat de natuur, dieren, frisse lucht en ruimte een therapeutische werking hebben op onze kinderen en jongeren. De huiselijkheid biedt tegelijk de veiligheid voor de kinderen.

Missie

Wij geloven dat de kinderen en jongeren die bij ons op de dagbesteding komen zich in een ruimtelijke, veilige omgeving goed kunnen ontwikkelen met behulp van activiteiten op hun eigen niveau. Niet ieder kind kan zijn talenten en gaven voldoende ontwikkelen binnen de vier muren van een klaslokaal. Boerderij 22 gelooft dat daar ook zeker eigen interesse, ruimte, natuur en spelen bij horen. Samen met de kinderen of jongeren en ouders gaan wij op zoek naar manieren om het kind of de jongere tot bloei te laten komen.

Als Boerderij 22 willen wij niet alleen de kinderen en jongeren bezighouden en de ouders ontlasten maar geloven wij ook in de ontwikkeling van het kind of de jongere. Deze ontwikkeling willen wij stimuleren en vastleggen aan de hand van persoonlijk gestelde doelen. Deze doelen kunnen te maken hebben met sociaal-emotionele vaardigheden, huishoudelijke vaardigheden, verzorgende vaardigheden, zelfredzame vaardigheden maar ook met cognitieve vaardigheden.

De doelen en de groei hierbinnen leggen wij vast in persoonlijke dossiers. Bij het opstellen van doelen worden zowel de ouders/verzorgers als het kind of de jongere zelf betrokken.