Visie

Boerderij 22 is een huiselijke, christelijke zorgboerderij in een landelijke omgeving waar ontwikkeling, ontplooiing en groei van het kind centraal staan.

Een dagcentrum waarbij we merken dat de natuur, dieren, frisse lucht en ruimte een therapeutische werking hebben op onze kinderen. De huiselijkheid biedt tegelijk de veiligheid voor de kinderen.

Missie

Wij geloven dat de kinderen die bij ons op de zorgboerderij komen zich in een ruimtelijke, veilige omgeving goed kunnen ontwikkelen met behulp van activiteiten op hun eigen niveau. Niet ieder kind kan zijn talenten en gaven voldoende ontwikkelen binnen de vier muren van een klaslokaal. Boerderij 22 gelooft dat daar ook zeker ruimte, natuur en spelen bij horen. Samen met de kinderen en ouders gaan wij op zoek naar manieren om het kind tot bloei te laten komen.

Als zorgboerderij willen wij niet alleen de kinderen bezighouden en de ouders ontlasten maar geloven wij ook in de ontwikkeling van de kinderen. Deze ontwikkeling willen wij stimuleren en vastleggen aan de hand van persoonlijk gestelde doelen. Deze doelen kunnen te maken hebben met sociaal-emotionele vaardigheden, huishoudelijke vaardigheden, verzorgende vaardigheden, zelfredzame vaardigheden maar ook met cognitieve vaardigheden.

De doelen en de groei hierbinnen leggen wij vast in persoonlijke dossiers. Bij het opstellen van doelen worden zowel de ouders/verzorgers als het kind zelf betrokken.

De activiteiten die wij aanbieden voor de kinderen verdelen wij aan de hand van, voor hun persoonlijk opgestelde doelen.

In de toekomst willen wij ook ouders helpen/begeleiden bij de opvoedvraag/hulpvraag a.d.h.v. (kind)doelen binnen het gezin. Dit zal ter zijne tijd worden gerealiseerd in samenwerking met ambulant begeleiders en een orthopedagoog.

13529150_255910191454979_1797829589372230506_n