Onderwijsgroep

Het onderwijs bij Boerderij 22 vindt plaats op de doordeweekse ochtenden en richt zich op kinderen die thuiszitter zijn of dreigen te worden. Het doel is ten alle tijden terugkeer naar school. Hetzij naar de school van herkomst, hetzij naar een andere passende school.

De laatst genoten school blijft eindverantwoordelijk voor het onderwijs dat gegeven wordt. Dit betekend dat zij de leermiddelen faciliteren en de voortgang monitoren. Boerderij 22 is de uitvoerende partij. Bij Boerderij 22 hebben wij een gepassioneerde leerkracht in dienst, die dagelijks contact heeft met de school van herkomst doormiddel van dagrapportage. Daarnaast is er iedere 6 tot 8 weken (of vaker) een overlegmoment. Bij zo’n overleg staat de vraag centraal: “Wat is er nu nog nodig voor terugkeer in het regulier/speciaal (basis) onderwijs?”

Aanmelding kan alleen wanneer het Samenwerkingsverband P-O en leerplicht hiervoor toestemming geven.